Algemene info

De bestelperiode zal via mail of smartschoolbericht worden meegedeeld. Gedurende de bestelperiode zal de webshop ook online zijn. Buiten deze periode wordt de webshop mogelijks offline gehaald.

Leveringstermijnen hangen af van onze leveranciers en fabrikanten. Dit is vooraf moeilijk voorspelbaar. Dit hangt af van factoren als: stockvoorraden, hoeveelheden, tussenschakels, assemblage of niet… 

Over leveringstermijnen zal mogelijks apart gecommuniceerd worden.

Hoe te betalen?

Er hoeft NIET betaald te worden via de webshop. Betalingen verlopen steeds achteraf na levering van de goederen op school. De centrale dienst financiën bezorgt daarna een factuur aan de school.